$2.99

BJPW 08/07/2022 August 7th 2022
[HaDr2]

BJPW 08/07/2022 August 7th 2022

1. Kaji Tomato, Koju Takeda & Tatsuhiko Yoshino vs. Kazuki Hashimoto, Ryo Hoshino & Satsuki Nagao
2. Ryota Hama & Takuho Kato vs. Kazumasa Yoshida & Kazumi Kikuta
3. Kankuro Hoshino, Michio Kageyama, Yuichi Taniguchi & Yuki Ishikawa vs. Jaki Numazawa, Masaya Takahashi, Ryuji Ito & Yuko Miyamoto
4. Daisuke Sekimoto, Yuji Okabayashi & Yasufumi Nakanoue vs. Daichi Hashimoto, Takuya Nomura & Yuya Aoki
5. (Semifinal-Lighttubes Death Match) Abdullah Kobayashi vs. Daiju Wakamatsu
6. (Semifinal-Barbed Wire Jungle Death Match) Hideyoshi Kamitani vs. Takumi Tsukamoto

Reviews

Categories
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Share Product
Share via E-Mail
Share on Facebook Share on Twitter