Top » Catalog » DDT » 2016 » F116-F118

$7.99

DDT 08/28/2016 August 28th 2016 (3 Discs)
[F116-F118]

One
Video Quality:EX
Run Time 4:00
 

1. (King of the Dark Match Championship) Hoshitango, Rekka & Tomomitsu Matsunaga vs. Chikara, Mitsuo Momota & Nobuhiro Shimatani
2. Akane Miura, Miyu Yamashita & Yuka Sakazaki vs. Hyper Misao, Shoko Nakajima & Yuu
3. Daiki Shimomura & Kazusada Higuchi vs. Kouki Iwasaki & Mizuki Watase
4. (Iron Man Heavy Metal Championship) Toru Owashi vs. Yakitori
5. (Iron Man Heavy Metal Championship Gauntlet Battle Royal) Toru Owashi vs. Cherry vs. Gota Ihashi vs. Guanchulo vs. Joey Ryan vs. Jun Kasai vs. Kazuki Hirata vs. Keisuke Ishii vs. KENSO vs. Mad Polly vs. Reika Saiki vs. Saki Akai vs. Yakitori vs. Yoshihiko
6. (Iron Man Heavy Metal Championship) Toru Owashi vs. Joey Ryan
7. KUDO & Masahiro Takanashi vs. Akito & Yasu Urano
8. Mkoto Oishi, MAO, Shunma Katsumata & Super Sasadango Machine vs. Antonio Honda, TransAm Hiroshi, Gorgeous Matsuno & Ladybeard
9. (AJPW Jr Championship) Hikaru Sato vs. Soma Takao
10. (DDT Extreme CHampionship - Watase Contra Watase Match) LiLiCo vs. Danshoku Dino
11. (Iron Man Heavy Metal Championship) Joey Ryan vs. Yakitori
12. NOSAWA, Sanshiro Takagi & Shiro Koshinaka vs. Kota Umeda, Yukio Sakaguchi & Great Kabuki
13. Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo vs. Dick Togo & Mike Bailey
14. (KO-D Tag CHampionship) KAI & Ken Ohka vs. HARASHIMA & Yuko Miyamoto
15. (KO-D Openweight Championship) Konosuke Takeshita vs. Shuji Ishikawa
16. (Iron Man Heavy Metal Championship) Yakitori vs. Ryota Yamasato
Reviews

Categories
Blu-Ray with Cover Art-> (157)
New Releases (17)
AJPW-> (1281)
Best of Territories-> (220)
Best of/Comps-> (1510)
BJPW-> (428)
Blu-Ray (30)
DDT-> (260)
  1999 (1)
  2001 (2)
  2002 (8)
  2003 (3)
  2005 (14)
  2006 (9)
  2007 (14)
  2008 (23)
  2009 (26)
  2010 (28)
  2011 (27)
  2012 (14)
  2013 (17)
  2014 (23)
  2015 (18)
  2016 (15)
  2017 (7)
  2018 (9)
  2019 (2)
Dragon Gate-> (44)
European Wrestling-> (103)
FMW-> (160)
Hustle-> (109)
Japan TV-> (87)
Joshi-> (719)
Lucha Libre-> (363)
Michinoku Pro-> (107)
MMA-> (324)
NJPW-> (1357)
NOAH-> (532)
Other-> (637)
WWC-> (111)
Zero1-> (198)
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
1 x History of PWF Title V.3
1 x Best of AJPW Triple Crown V.19 *
1 x Best of AJPW Triple Crown V.11 *
1 x Best of AJPW Triple Crown V.27 *
1 x Best of AJPW Triple Crown V.06 *
1 x Best of AJPW Triple Crown V.03 *
1 x AJPW Selection 07 & 08
1 x History of AJPW Tag Title V.1
1 x Best of AJPW Triple Crown V.17 *
1 x Best of AJPW Triple Crown V.20 *
1 x Best of AJPW Triple Crown V.10 *
1 x Best of AJPW Triple Crown V.08 *
1 x Best of AJPW Triple Crown V.05 *
1 x Best of AJPW Triple Crown V.02 *
1 x History of PWF Title V.2
1 x History of AJPW Tag Title V.2
1 x Best of AJPW Triple Crown V.18 *
1 x Best of AJPW Triple Crown V.21 *
1 x AJPW Royal Road Club 07 & 08
1 x Best of AJPW Triple Crown V.26 *
1 x Best of AJPW Triple Crown V.07 *
1 x Best of AJPW Triple Crown V.29 *
1 x Best of AJPW Triple Crown V.01 *
2 x Best of WWC V.043
1 x Best of WWC V.021
1 x Best of AJPW Triple Crown V.16 *
1 x Best of AJPW Triple Crown V.14 *
1 x Best of AJPW Undercard V.1 (IVP/Buythematch.com custom comp)
1 x Best of AJPW Triple Crown V.22 *
1 x AJPW Royal Road Club 01 & 02
1 x Best of WWC V.054
1 x Best of AJPW Triple Crown V.25 *
1 x Best of WWC V.073
1 x Best of WWC V.062
1 x AJPW Royal Road Club 05 & 06
1 x Best of AJPW Triple Crown V.30 *
1 x History of PWF Title V.1
1 x Best of WWC Anniversario (3 Discs)
1 x Best of AJPW Triple Crown V.13 *
1 x Best of AJPW Triple Crown V.23 *
1 x Best of WWC V.097
1 x WWC Anniversario 1987
1 x Best of AJPW Triple Crown V.28 *
1 x Best of AJPW Triple Crown V.31 *
1 x AJPW Royal Road Club 03 & 04
1 x Best of WWC V.086
1 x Best of WWC V.082
1 x Best of WWC V.026
1 x Best of WWC V.015
1 x Best of WWC V.004
1 x Best of AJPW Triple Crown V.15 *
1 x Best of WWC V.022
1 x Best of WWC V.011
1 x Best of AJPW Champion Carnival
1 x Best of AJPW Triple Crown V.12 *
1 x Best of AJPW Triple Crown V.24 *
1 x Best of AJPW Triple Crown V.09 *
1 x WWC Anniversario 1990
1 x Best of WWC V.096
1 x Best of WWC V.067
1 x Best of WWC V.055
1 x Best of WWC V.063
1 x Best of WWC V.040
1 x Best of AJPW Triple Crown V.04 *
1 x Best of WWC V.003
1 x Best of AJPW Triple Crown V.32 *
1 x Best of WWC V.085
1 x Best of WWC V.025
1 x Best of WWC V.032
1 x Best of WWC V.095
1 x Best of WWC V.088
1 x Best of WWC V.084
1 x Best of WWC V.028
1 x Best of WWC V.017
1 x WWC Bad Boys
1 x Best of WWC V.098
2 x Best of WWC V.080
1 x Best of WWC V.035
1 x Best of WWC V.053
1 x Best of WWC V.094
2 x Best of WWC V.083
1 x Best of WWC V.072
1 x Best of WWC V.061
1 x Best of WWC V.038
1 x Best of WWC V.012
1 x Best of WWC V.079
1 x Best of WWC V.056
1 x Best of WWC V.041
1 x Best of WWC V.100
2 x Best of WWC V.093
1 x Best of WWC V.048
1 x Best of WWC V.037
1 x Best of WWC V.044
1 x Best of WWC V.051
1 x Best of WWC V.070
1 x Best of WWC V.036
1 x Best of WWC V.010
1 x Best of WWC V.077
1 x Best of WWC V.066
1 x Best of WWC V.050
1 x Best of WWC V.039
1 x Best of WWC V.006
1 x Best of WWC V.013
1 x Best of WWC V.002
1 x Best of WWC V.091
1 x Best of WWC V.069
1 x Best of WWC V.057
1 x Best of WWC V.046
1 x Best of WWC V.024
1 x Best of WWC V.042
1 x Best of WWC V.031
1 x Best of WWC V.020
1 x Best of WWC V.009
1 x Best of WWC V.087
1 x Best of WWC V.076
1 x Best of WWC V.065
1 x Best of WWC V.049
1 x Best of WWC V.027
1 x Best of WWC V.016
1 x Best of WWC V.005
1 x Best of WWC V.023
1 x Best of WWC V.001
1 x Best of WWC V.090
1 x Best of WWC V.068
2 x Best of WWC V.045
1 x Best of WWC V.034
1 x Best of WWC V.064
1 x Best of WWC V.052
1 x Best of WWC V.030
1 x Best of WWC V.019
1 x Best of WWC V.008
1 x Best of WWC V.075
1 x Best of WWC V.071
1 x Best of WWC V.059
1 x Best of WWC V.033
1 x Best of WWC V.089
1 x Best of WWC V.078
1 x Best of WWC V.074
1 x Best of WWC V.029
1 x Best of WWC V.018
1 x Best of WWC V.007
1 x WWC Anniversario 1991
1 x WWC Anniversario 1986
1 x Best of WWC V.099
1 x Best of WWC V.092
1 x Best of WWC V.081
1 x Best of WWC V.058
1 x Best of WWC V.047
1 x Best of WWC V.014
1 x Best of NJPW 1985 V.02
1 x Best of NJPW 1985 V.28
1 x Best of NJPW 1985 V.05
1 x NJPW 02/01/2015 February 1st 2015 (2 Discs)
1 x Best of NJPW 1985 V.16
1 x Best of AJPW 1988 V.23
1 x NJPW 04/02/2015 April 2nd 2015 (2 Discs)
1 x Best of AJPW 1988 V.07
1 x Best of NJPW 1985 Set V.1 thru V.28
1 x AJPW 02/16/2014 February 16th 2014 (2 Discs)
1 x AJPW 04/07/2013 April 7th 2013 *
1 x AJPW Samurai Classics 097/098
$422.38
Share Product
Share via E-Mail
Share on Facebook Share on Twitter