Top » Catalog » DDT » 2016 » F119

$2.99

DDT 09/03/2016 September 3rd 2016
[F119]

One
Video Quality:EX
Run Time 2:00
 

1. Hoshitango vs. Super Sasadango Machine
2. Makoto Oishi, MAO & Shunma Katsumata vs. Guanchulo, Joey Ryan & Mike Bailey
3. Mad Polly vs. Yasu Urano
4. Sanshiro Takagi, Toru Owshi & Nobuhiro Shimatani vs. Gota Ihashi, Kouki Iwasaski & Tomomitsu Matsunaga
5. Shuji Ishikawa vs. Nobuhiro Shimatani
6. Kazuki Hirata & Mizuki Watase vs. Daiki Shimomura & Soma Takao
7. Danshuku Dino & Keisuke Ishii vs. Akito & HARASHIMA vs. KUDO & Masahiro Takanashi
8. Shuji Ishikawa vs. Nobuhiro Shimatani
9. Kazusada Higuchi & Yoshihiro Takayama vs. Kota Umeda & Yukio Sakaguchi
10. Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo vs. Antonio Honda & Konosuke Takeshita
11. (KO-D Openweight #1 Contender Battle Royal) Kazusada Higuchi vs. Akito vs. Daiki Shimomura vs. Gota Ihasahi vs. Guanchulo vs. HARASHIMA vs. Hoshitango vs. Keisuke Ishii vs. Ken Ohka vs. Konosuke Takeshita vs. Kouki Iwasaki vs. Danshoku Dino vs. KUDO vs. Makoto Oishi vs. Kota Umeda vs. MAO vs. Masahiro Takanashi vs. Mizuki Watase vs. Sanshiro Takagi vs. Shunma Katsumata vs. Tomomitsu Matsunaga vs. Toru Owashi vs. Yasu Urano vs. Yukio Sakaguchi
Reviews
Categories
Blu-Ray with Cover Art-> (154)
New Releases (22)
AJPW-> (1278)
Best of Territories-> (220)
Best of/Comps-> (1510)
BJPW-> (421)
Blu-Ray (30)
DDT-> (257)
  1999 (1)
  2001 (2)
  2002 (8)
  2003 (3)
  2005 (14)
  2006 (9)
  2007 (14)
  2008 (23)
  2009 (26)
  2010 (28)
  2011 (27)
  2012 (14)
  2013 (17)
  2014 (23)
  2015 (18)
  2016 (15)
  2017 (7)
  2018 (8)
Dragon Gate-> (40)
European Wrestling-> (103)
FMW-> (160)
Hustle-> (109)
Japan TV-> (87)
Joshi-> (713)
Lucha Libre-> (363)
Michinoku Pro-> (107)
MMA-> (324)
NJPW-> (1353)
NOAH-> (531)
Other-> (631)
WWC-> (111)
Zero1-> (197)
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Share Product
Share via E-Mail
Share on Facebook Share on Twitter