Top » Catalog » DDT » 2016 » F121

$2.99

DDT 09/25/2016 September 25th 2016
[F121]

One
Video Quality:EX
Run Time 2:00
 

1. Ken Ohka, Shinichiro Tominaga vs. MAO & Shunma Katsumata vs. Gorgeous Matsuno & Keisuke Ishii vs. Kouki Iwasaki & Tomomitsu Matsunaga
2. Akito & Yasu Urano vs. Cherri & Saki Akai
3. KUDO, Masahiro Takanashi & Yukio Sakaguchi vs. Kazuki Hirata, Toru Owashi & Soma Takao
4. Danshuko Dino vs. Bernard Ackah vs. Makoto Oishi vs. Mizuki Watase vs. Super Sasadango Machine
5. Dick Togo, Sanshiro Takagi & Yoshihiro Takayama vs. Antonio Honda, Konosuke Takeshita & Trans Am Hiroshi
6. (KO-D Openweight Tag Championship) HARASHIMA & Yuko Miyamoto vs. Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo
7. (KO-D Openweight Championship) Shuji Ishikawa vs. Kazusada Higuchi
Reviews
Categories
Blu-Ray with Cover Art-> (139)
New Releases (71)
AJPW-> (1269)
Best of Territories-> (220)
Best of/Comps-> (1509)
BJPW-> (411)
Blu-Ray (30)
DDT-> (250)
  1999 (1)
  2001 (2)
  2002 (8)
  2003 (3)
  2005 (14)
  2006 (9)
  2007 (14)
  2008 (23)
  2009 (26)
  2010 (28)
  2011 (27)
  2012 (14)
  2013 (17)
  2014 (23)
  2015 (18)
  2016 (15)
  2017 (7)
  2018 (1)
Dragon Gate-> (21)
European Wrestling-> (103)
FMW-> (160)
Hustle-> (109)
Japan TV-> (88)
Joshi-> (683)
Lucha Libre-> (363)
Michinoku Pro-> (108)
MMA-> (324)
NJPW-> (1320)
NOAH-> (520)
Other-> (624)
WWC-> (111)
Zero1-> (195)
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
1 x Dragon Gate 11/10/2016 November 10th 2016 (2 Discs)
1 x AJPW 11/27/2016 November 27th 2016 (3 Discs)
1 x Oz Academy 12/11/2016 December 11th 2016
1 x DDT 09/18/2016 September 18th 2016
1 x NJPW 11/25/2016 November 25th 2016
1 x DDT 12/25/2016 December 25th 2016
1 x Best of Hirooki Goto (Blu-Ray with cover art)
1 x DDT 09/25/2016 September 25th 2016
1 x DDT 08/28/2016 August 28th 2016 (3 Discs)
1 x Best of Earthquake (Blu-Ray with Cover Art)
1 x Legacy of Bruiser Brody V.3 (Blu-Ray with Cover Art)
1 x NJPW 11/23/2016 November 23rd 2016 (2 Discs)
1 x Best of Misawa vs. Tsuruta (3 Disc Blu-Ray with Cover Art)
1 x Best of Zack Sabre Jr (Blu-Ray with Cover Art)
1 x NJPW 09/22/2016 September 22nd 2016 (2 Discs)
1 x NOAH 11/23/2016 November 23rd 2016 (2 Discs)
1 x NJPW 12/16/2016 December 16th 2016 (2 Discs)
1 x Dragon Gate 12/01/2016 December 1st 2016 (2 Discs)
1 x DDT 11/20/2016 November 20th 2016
1 x NOAH 11/22/2016 November 22nd 2016 (2 Discs)
1 x Stardom 07/24/2016 July 24th 2016
1 x Stardom 09/22/2016 September 22nd 2016 (2 Discs)
1 x BJPW 10/31/2016 October 31st 2016
1 x AJPW 12/03/2016 December 3rd 2016
1 x BJPW 10/14/2016 October 14th 2016
1 x Oz Academy 11/13/2016 November 13th 2016 (2 Discs)
1 x NJPW 10/21/2016 October 21st 2016 (2 Discs)
1 x NOAH 12/02/2016 December 2nd 2016 (2 Discs)
1 x Zero1 09/20/16 & 09/29/16
1 x DDT 09/03/2016 September 3rd 2016
1 x Best of Great Sauske (3 Discs Blu-Ray with Cover Art)
1 x DDT 12/04/2016 December 4th 2016 (3 Discs)
1 x BJPW 11/22/2016 November 22nd 2016
1 x DDT 11/23/2016 November 23rd 2016
1 x WAVE Episodes 230-233
1 x Wrestle-1 12/09/2016 December 9th 2016 (2 Discs)
1 x NJPW 12/17/2016 December 17th 2016 (2 Discs)
1 x Wrestle-1 11/02/2016 November 2nd 2016
1 x BJPW 12/18/2016 December 18th 2016 (2 Discs)
1 x Stardom 07/31/2016 & 08/05/2016
1 x Best of NJPW G1 Climax Finals V.03
1 x Best of NJPW G1 Climax Finals V.02
2 x Best of NJPW G1 Climax Finals V.05
1 x Zero One in 2002 Collection V.4 (Blu-Ray w/ Cover Art)
1 x Zero One in 2002 Collection V.3 (Dual Layer Blu-Ray w/ Cover Art
1 x Best of Michinoku Pro (3 Discs Blu-Ray Set)
1 x Zero One in 2002 Collection V.1 (Dual Layer Blu-Ray w/ Cover Art
1 x World of Sports V.1 (Blu-Ray with Custom Cover Art)
2 x BJPW Blood and Death (Blu-Ray with Cover Art)
1 x NJPW WPW Classics 023
1 x NJPW WPW Classics 101
1 x NJPW Classics 192
$358.47
Share Product
Share via E-Mail
Share on Facebook Share on Twitter