Top » Catalog » DDT » 2016 » F121

$2.99

DDT 09/25/2016 September 25th 2016
[F121]

One
Video Quality:EX
Run Time 2:00
 

1. Ken Ohka, Shinichiro Tominaga vs. MAO & Shunma Katsumata vs. Gorgeous Matsuno & Keisuke Ishii vs. Kouki Iwasaki & Tomomitsu Matsunaga
2. Akito & Yasu Urano vs. Cherri & Saki Akai
3. KUDO, Masahiro Takanashi & Yukio Sakaguchi vs. Kazuki Hirata, Toru Owashi & Soma Takao
4. Danshuko Dino vs. Bernard Ackah vs. Makoto Oishi vs. Mizuki Watase vs. Super Sasadango Machine
5. Dick Togo, Sanshiro Takagi & Yoshihiro Takayama vs. Antonio Honda, Konosuke Takeshita & Trans Am Hiroshi
6. (KO-D Openweight Tag Championship) HARASHIMA & Yuko Miyamoto vs. Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo
7. (KO-D Openweight Championship) Shuji Ishikawa vs. Kazusada Higuchi
Reviews
Categories
Blu-Ray with Cover Art-> (154)
New Releases (22)
AJPW-> (1278)
Best of Territories-> (220)
Best of/Comps-> (1510)
BJPW-> (421)
Blu-Ray (30)
DDT-> (257)
  1999 (1)
  2001 (2)
  2002 (8)
  2003 (3)
  2005 (14)
  2006 (9)
  2007 (14)
  2008 (23)
  2009 (26)
  2010 (28)
  2011 (27)
  2012 (14)
  2013 (17)
  2014 (23)
  2015 (18)
  2016 (15)
  2017 (7)
  2018 (8)
Dragon Gate-> (40)
European Wrestling-> (103)
FMW-> (160)
Hustle-> (109)
Japan TV-> (87)
Joshi-> (713)
Lucha Libre-> (363)
Michinoku Pro-> (107)
MMA-> (324)
NJPW-> (1353)
NOAH-> (531)
Other-> (631)
WWC-> (111)
Zero1-> (197)
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Share Product
Share via E-Mail
Share on Facebook Share on Twitter