Top » Catalog » Joshi » OZ ACADEMY » 2017 » G536

$2.99

Oz Academy 05/14/2017 May 14th 2017
[G536]

Oz Academy 05/14/2017 May 14th 2017
One
Video Quality:EX
Run Time 2:00
 
1. Aja Kong & Yoshiko & Syuri vs. Alex Lee, Yukihi & Yumi Ohka
2. Kaho Kobayashi & Sonoko Kato vs. Aoi Kizuki & AKINO
3. Manami Toyota vs. Mima SHimoda
4. Hiroyo Matsumoto & Kaori Yoneyama vs. Rina Yamashita & Tsubasa Kuragaki
5. (OZ Academy Openweight Championship #1 Contender Match) Hikaru Shida vs. Mayumi Ozaki
 
Reviews