Top » Catalog » DDT » 2017 » M41-M42

$5.99

DDT 12/23/2017 December 23rd 2017 (2 Discs)
[M41-M42]

DDT 12/23/2017 December 23rd 2017 (2 Discs)
One
Video Quality:EX
Run Time 2:00
 
1. Keisuke Okuda & Shigehiro Irie vs. Daiki Shimomura & Soma Takao 
2. Miyu Yamashita, Yuka Sakazaki & Yuna Manase vs. Francoise Takagi (Sanshiro Takagi), Kazuko Hirata (Kazucki Hirata) & Magaret Owashi (Toru Owashi)
3. (DDT Iron Man Heavy Metal Championship) Miyu Yamashita vs. Kazuko Hirata
4. KUDO, Masahiro Takanashi, Yukio Sakaguchi & Saki Akai vs. Keisuke Ishii, Nobuhiro Shimatani, Tomomitsu Matsunaga & Tomoya
5. Makoto Oishi, MAO & Shunma Katsumata vs. Antonio Honda, Danshuko Dino & Super Sasadango Machine
6. Akito, Diego & Kazusada Higuchi vs. Kouki Iwasaki, Mizuki Watase & Rekka
7. (DDT Iron Man Heavy Metal Championship) Kazuko Hirata vs. Diego
8. (KO-D Tag Championship) HARASHIMA & Naomichi Marufuji vs. Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo
9. (KO-D Openweight Championship) Konosuke Takeshita vs. Colt Cabana
 
Reviews

Categories
Blu-Ray with Cover Art-> (154)
New Releases (22)
AJPW-> (1278)
Best of Territories-> (220)
Best of/Comps-> (1510)
BJPW-> (421)
Blu-Ray (30)
DDT-> (257)
  1999 (1)
  2001 (2)
  2002 (8)
  2003 (3)
  2005 (14)
  2006 (9)
  2007 (14)
  2008 (23)
  2009 (26)
  2010 (28)
  2011 (27)
  2012 (14)
  2013 (17)
  2014 (23)
  2015 (18)
  2016 (15)
  2017 (7)
  2018 (8)
Dragon Gate-> (40)
European Wrestling-> (103)
FMW-> (160)
Hustle-> (109)
Japan TV-> (87)
Joshi-> (713)
Lucha Libre-> (363)
Michinoku Pro-> (107)
MMA-> (324)
NJPW-> (1353)
NOAH-> (531)
Other-> (631)
WWC-> (111)
Zero1-> (197)
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Share Product
Share via E-Mail
Share on Facebook Share on Twitter