Top » Catalog » DDT » 2019 » Hard Drive 2

$5.99

DDT 11/24/2019 November 24th 2019 (2 Discs)
[Hard Drive 2]

DDT 11/24/2019 November 24th 2019 (2 Discs)
1. Mad Paulie & Tetsuya ENdo vs. Akito & Shunma Katsumata vs. Naomi Yoshimura & Yuki Ueno vs. Yukio Naya & Yukio Sakabuchi
2. (DDT Iron Man Heavy Metal CHampiopnship Gauntlet Battle ROyal) Kazuki Hirata vs. ASUKA vs. Hiroshi Yamato vs. Michael Nakano vs. Mizuki Watase vs. Toru Owashi
3. (DDT Iron Man Heavy Metal Championship) Kazuki Hirata vs. Michael Nakano
4. (DDT Iron Man Heavy Metal Championship) Michael Nakano vs. Makoto Oishi
5. Danshoku Dino & Super Sasadango Machine vs. Keigo Nakamura & Shinya Aoki
6. (Saki Akai Okibariyasu Trial Series Match #1) Tsukasa Fujimoto vs. Saki Akai
7. Jiro Kuroshio & Konosuke Takeshita vs. Antonio Honda & Miyu Yamashita
8. (KO-D Tag CHampionship) Daisuke Sasaki & Soma Takao vs. Chris Brookes & Masahiro Takanashi
9. (KO-D Openweight Championship) HARASHIMA vs. Yuki Ino
Reviews
Categories
Blu-Ray with Cover Art-> (171)
New Releases (107)
AJPW-> (1309)
Best of Territories-> (220)
Best of/Comps-> (2057)
BJPW-> (455)
Blu-Ray (30)
DDT-> (284)
  1999 (1)
  2001 (2)
  2002 (8)
  2003 (3)
  2005 (14)
  2006 (9)
  2007 (14)
  2008 (23)
  2009 (26)
  2010 (28)
  2011 (27)
  2012 (14)
  2013 (17)
  2014 (23)
  2015 (18)
  2016 (15)
  2017 (7)
  2018 (12)
  2019 (14)
  2020 (9)
Dragon Gate-> (85)
European Wrestling-> (296)
FMW-> (163)
Hustle-> (109)
Japan TV-> (87)
Joshi-> (755)
Lucha Libre-> (362)
Michinoku Pro-> (111)
MMA-> (324)
NJPW-> (1410)
NOAH-> (560)
Other-> (672)
WWC-> (111)
Zero1-> (207)
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Share Product
Share via E-Mail
Share on Facebook Share on Twitter