Top » Catalog » DDT » 2020 » Hard Drive

$5.99

DDT 01/26/2020 January 26th 2020 (2 Discs)
[Hard Drive]

DDT 01/26/2020 January 26th 2020 (2 Discs)
One
1. Mad Paulie, Nobuhiro Shimitani & Soma Takao vs. Keigo Nakamura, Masahiro Takanashi & Mizuki Watase
2. Hiroshi Yamato & MAO vs. Super Sasadango Machine & Toru Owashi
3. Kazusada Higuchi, Saki Akai & Yukio Sakaguchi vs. Akito, Konosuke Takeshita & Shunma Katsumata
4. (Right To Challenge Battle Royal) Daisuke Sasaki vs. Shinya Aoki vs. Yasu Urano vs. Antonio Honda vs. Danshoku Dino vs. Makoto Oishi vs. Tetsuya Endo vs. Yukio Naya
5. (Right to Challenge for KO-D Openwight Championship at Saitama Sword Match) Daisuke Sasaki vs. Yasu Urano
6. Naomichi Marufuji vs. Kazuki Hirata
7. (KO-D Tag Championship) Naomi Yoshimura & Yuki Ueno vs. Chihiro Hashimoto & Yuki Ino
8. (KO-D Openweight Championship) HARASHIMA vs. Masato Tanaka
Reviews

Categories
Blu-Ray with Cover Art-> (171)
New Releases (107)
AJPW-> (1309)
Best of Territories-> (220)
Best of/Comps-> (2057)
BJPW-> (455)
Blu-Ray (30)
DDT-> (284)
  1999 (1)
  2001 (2)
  2002 (8)
  2003 (3)
  2005 (14)
  2006 (9)
  2007 (14)
  2008 (23)
  2009 (26)
  2010 (28)
  2011 (27)
  2012 (14)
  2013 (17)
  2014 (23)
  2015 (18)
  2016 (15)
  2017 (7)
  2018 (12)
  2019 (14)
  2020 (9)
Dragon Gate-> (85)
European Wrestling-> (296)
FMW-> (163)
Hustle-> (109)
Japan TV-> (87)
Joshi-> (755)
Lucha Libre-> (362)
Michinoku Pro-> (111)
MMA-> (324)
NJPW-> (1410)
NOAH-> (560)
Other-> (672)
WWC-> (111)
Zero1-> (207)
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Share Product
Share via E-Mail
Share on Facebook Share on Twitter