Top » Catalog » DDT » 2020 » Hard Drive

$5.99

DDT 09/07/2020 September 7th 2020 (2 Discs)
[Hard Drive]

DDT 09/07/2020 September 7th 2020 (2 Discs)
One
1. Akito & Yukio Naya vs. Makoto Oishi & Mizuki Watase
2. Antonio Honda & Super Sasadango Machine vs. Kazuki Hirata & Keigo Nakamura
3. (KO-D 6 Man Tag CHampionship) Kazusada Higuchi, Saki Akai & Yukio Sakaguchi vs. Danshoku Dino, Seigo Tachibana & Yoshiko
4. Jun Akiyama & Sanshiro Takagi vs. Konosuke Takeshita & Shunma Katsumata
5. (DDT Universal Championship No DQ Match) Chris Brookes vs. Drew Parker
6. (Elimination Match) Daisuke Sasaki, Mad Paulie, Nobuhiro SHimitani,Soma Takao & Tetsuya Endo vs. HARASHIMA, Naomichi Marufuji, Naomi Yoshimura, Toru Owashi & Yuki Ueno
Reviews

Categories
Blu-Ray with Cover Art-> (171)
New Releases (32)
AJPW-> (1313)
Best of Territories-> (220)
Best of/Comps-> (2057)
BJPW-> (463)
Blu-Ray (30)
DDT-> (287)
  1999 (1)
  2001 (2)
  2002 (8)
  2003 (3)
  2005 (14)
  2006 (9)
  2007 (14)
  2008 (23)
  2009 (26)
  2010 (28)
  2011 (27)
  2012 (14)
  2013 (17)
  2014 (23)
  2015 (18)
  2016 (15)
  2017 (7)
  2018 (12)
  2019 (14)
  2020 (12)
Dragon Gate-> (93)
European Wrestling-> (296)
FMW-> (164)
Hustle-> (109)
Japan TV-> (87)
Joshi-> (774)
Lucha Libre-> (362)
Michinoku Pro-> (112)
MMA-> (324)
NJPW-> (1443)
NOAH-> (572)
Other-> (679)
WWC-> (111)
Zero1-> (210)
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Share Product
Share via E-Mail
Share on Facebook Share on Twitter