Top » Catalog » DDT » 2021 » Hard Drive

$5.99

DDT 01/09/2021 January 9th 2021 (2 Discs)
[Hard Drive]

DDT 01/09/2021 January 9th 2021 (2 Discs)
One

0. Hideki Okatani & Tomomitsu Matsunaga vs. Keigo Nakamura & Toi Kojima
1. Akito, Antonio Honda, Kazuki Hirata & Super Sasadango Machine vs. Danshoku Dino, Saki Akai, Sanshiro Takagi & Toru Owashi
2. Mad Paulie & Yuji Hino vs. Chris Brookes & Shunma Katsumata
3. Konosuke Takeshita & MAO vs. HARASHIMA & Yukio Naya
4. Maokoto Oishi, Mizuki Watase & Yusuke Okada vs. Daisuke Sasaki, Nobuhiro Shimitani & Tetsuya Endo
5. (KO-D Tag Championship) Kazusada Higuchi & Yukio Sakaguchi vs. CIMA & Soma Takao
6. (DDT Universal Championship) Yuki Ueno vs. Shota

Reviews

Categories
Blu-Ray with Cover Art-> (215)
New Releases (38)
AJPW-> (1353)
Best of Territories-> (217)
Best of/Comps-> (2064)
BJPW-> (474)
Blu-Ray (31)
Blu-Ray Show Combo Packs-> (80)
DDT-> (319)
  1999 (1)
  2001 (2)
  2002 (8)
  2003 (3)
  2005 (14)
  2006 (9)
  2007 (14)
  2008 (23)
  2009 (26)
  2010 (28)
  2011 (27)
  2012 (14)
  2013 (17)
  2014 (23)
  2015 (18)
  2016 (15)
  2017 (8)
  2018 (12)
  2019 (14)
  2020 (15)
  2021 (22)
  2022 (6)
Dragon Gate-> (212)
European Wrestling-> (293)
FMW-> (164)
Hustle-> (109)
Japan TV-> (86)
Joshi-> (871)
Lucha Libre-> (250)
Michinoku Pro-> (117)
MMA-> (324)
NJPW-> (1528)
NOAH-> (578)
Other-> (691)
WWC-> (111)
Zero1-> (247)
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
0 items
Share Product
Share via E-Mail
Share on Facebook Share on Twitter