$7.99

Blu-Ray Combo Pack DDT 01/03/2021 & 01/09/2021
[HaDr]

Blu-Ray Combo Pack DDT 01/03/2021 & 01/09/2021
One
This is just the Blu-Ray. It does not come with cover art. It is several events compiled on one Blu-Ray for easy storage
DDT January 3rd 2021

1. Keigo Nakamura vs. Hideki Okatani
2. Antonio Honda vs. Chon Shiryu
3. Saki Akai, Yukio Sakaguchi & Gota Ihashi vs. Toi Kojima, Tomomitsu Matsunaga & Toru Owashi
4. (Handicap Match) Danshouku Dino, Shinya AOki & Super Sasadango Machine vs. Sanshiro Takagi
5. Konosuke Takeshita, MAO, Shunma Katsumata & Yuki Ueno vs. Akito, Kazuki Hirata, Keisuke Ishii & Shota
6. Soma Takao, Tetsuya Endo & Yuji Hino vs. Chris Brookes, HARASHIMA & Kazusada Higuchi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DDT January 9th 2021

0. Hideki Okatani & Tomomitsu Matsunaga vs. Keigo Nakamura & Toi Kojima
1. Akito, Antonio Honda, Kazuki Hirata & Super Sasadango Machine vs. Danshoku Dino, Saki Akai, Sanshiro Takagi & Toru Owashi
2. Mad Paulie & Yuji Hino vs. Chris Brookes & Shunma Katsumata
3. Konosuke Takeshita & MAO vs. HARASHIMA & Yukio Naya
4. Maokoto Oishi, Mizuki Watase & Yusuke Okada vs. Daisuke Sasaki, Nobuhiro Shimitani & Tetsuya Endo
5. (KO-D Tag Championship) Kazusada Higuchi & Yukio Sakaguchi vs. CIMA & Soma Takao
6. (DDT Universal Championship) Yuki Ueno vs. Shota

Reviews
Categories
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
0 items
Share Product
Share via E-Mail
Share on Facebook Share on Twitter