$7.99

Blu-Ray Combo Pack DDT 08/21/2021 & 09/01/2021
[BLU]

Blu-Ray Combo Pack DDT 08/21/2021 & 09/01/2021
One
DDT August 21st 2021
 
1. Keigo Nakamura & Yuki Naya vs. Hideki Okatani & Yuya Koroku
2, (Electric Current Explosion Death Match) Akito, Atsushi Onita, Maki Ito & Sanshiro Takagi vs. Hikari Noa, Kuro-chan, Super Sasadango Machine & Tetsuhiro Kuroda
3. HARASHIMA, Naomi Yoshimura, El Unicorn, Raimu Imai & Yusuke Okada vs. Ilusion, Mizuki Watase, TAMURA, Yuji Okabayashi & Yuki Ino
4. Toru Owashi vs. Antonio Honda
5. Danshoku Dino vs. Kazuki Hirata
6. Antonio Honda, Daisuke Kiso & Toru Owashi vs. Danshoku Dino, Kazuki Hirata & Yukinori Matsui
7. (Hardcore Tag Match) Chris Brookes & Jun Kasai vs. MAO & Shunma Katsumata
8. (KO-D 6 Man Tag CHampionship) Doma Takao, Tetsuya Endo & Yuji Hino vs. Kazusada Higuchi, Saki Akai & Yukio Sakaguchi
9. (DDT Universal Championship) Yuki Ueno vs. Daisuke Sasaki
10. (KO-D Openweight Championship) Jun Akiyama vs. Konosuke Takeshita
 
DDT September 1st 2021
1. (Pro Wrestling Kata Group Final) Federal Republic of Isubekistan vs/ Republic of Cretord Tobago vs. Unites States of Finish
2. Takaku Karahiko vs. Kazusada Kokuyo vs. DJ Nira
3. Itoki Oyoshi & Shota Okamura vs. Totaro Omoki & Baseball Bat Swing vs. Yuki Rock & Minamikawa
4. Amon Tsurumi vs. Knee Cross Kinya vs. Hermen Miller Mao
5. AK Racing Yoshimura, Eames Watase & Human Chair Imanari vs. Marume Komimatsu, Hondusty Rhodes
6. Tetsu Inada vs. Shota Okamura
Reviews

Categories
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
0 items
Share Product
Share via E-Mail
Share on Facebook Share on Twitter