Top » Catalog » DDT » 2022 » HaDr3

$5.99

DDT 01/03/2022 January 3rd 2022 (2 Discs)
[HaDr3]

DDT 01/03/2022 January 3rd 2022 (2 Discs)

1. (KO-D 10 Man Tag Championship_) Antonio Honda, Kazuki Hirata, Toru Owashi & Yoshihiko vs. Akito, Sanshiro Takagi, Soma Takao, Tomomitsu Matsunaga & Yuki Ishida
2. Danshoku Dino, Yuki Ino & Yumehito Imanari vs. Toi Kojima, Yuji Hino, & Yuya Koroku
3. Masahiro Takanashi & Maya Yukihi vs. Saki Akai & Shunma Katsumata
4. Chris Brookes vs. Pokotan
5. Daisuke Sasaki & MJ Paul vs. Yukio Sakagiuchi & Yuki Ueno
6. Kazusada Higuchi vs. Hideki Okatani
7. Naomi Yoshimura & Tetsuya Endo vs. HARASHIMA & MAO
8. Konosuke Takeshita vs. Shinya Aoki

Reviews
Categories
Blu-Ray with Cover Art-> (215)
New Releases (38)
AJPW-> (1353)
Best of Territories-> (217)
Best of/Comps-> (2064)
BJPW-> (474)
Blu-Ray (31)
Blu-Ray Show Combo Packs-> (80)
DDT-> (319)
  1999 (1)
  2001 (2)
  2002 (8)
  2003 (3)
  2005 (14)
  2006 (9)
  2007 (14)
  2008 (23)
  2009 (26)
  2010 (28)
  2011 (27)
  2012 (14)
  2013 (17)
  2014 (23)
  2015 (18)
  2016 (15)
  2017 (8)
  2018 (12)
  2019 (14)
  2020 (15)
  2021 (22)
  2022 (6)
Dragon Gate-> (212)
European Wrestling-> (293)
FMW-> (164)
Hustle-> (109)
Japan TV-> (86)
Joshi-> (871)
Lucha Libre-> (250)
Michinoku Pro-> (117)
MMA-> (324)
NJPW-> (1528)
NOAH-> (578)
Other-> (691)
WWC-> (111)
Zero1-> (247)
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Share Product
Share via E-Mail
Share on Facebook Share on Twitter