Top » Catalog » DDT » 2009 » 8338

$2.99

DDT 04/23/2009 & 04/30/2009
[8338]

New Page 1
Video Quality:EX
Run Time: 2:00

1. MIKAMI -vs- Rion Mizuki.

2. Dansyoku Deeno/Yoshihiko -vs- Piza Michinoku/Antonio Honda.

      *For KO-D Tag Title #1 Contender.

3. Kota Iifushi -vs- Taiji Ishimori.     *NOAH -vs- DDT

April 30(Taped 4-18 Tokyo) DDT DRAMATIC FANTASIA #220

4. Tomomitsu Matsunaga/Hikaru Sato -vs- Poison Sawada/T. Toba.

5. Francis Togo/Antonio Honda -vs- Louie Takanashi 14th/French Warrior.

6. Dansyoku Deeno (w/ Yoshihiko) -vs- Kota Iifushi.

HARASHIMA 8-Man Challenge

7. HARASHIMA -vs- Kazuhiro Tamura; Yukihiro Abe; Kengo Mashimo;

    Michael Nakazawa; Yasu Urano; MIKAMI; Touru Owashi; Sanshiro Takagi.

Reviews

Categories
Blu-Ray with Cover Art-> (154)
New Releases (22)
AJPW-> (1278)
Best of Territories-> (220)
Best of/Comps-> (1510)
BJPW-> (421)
Blu-Ray (30)
DDT-> (257)
  1999 (1)
  2001 (2)
  2002 (8)
  2003 (3)
  2005 (14)
  2006 (9)
  2007 (14)
  2008 (23)
  2009 (26)
  2010 (28)
  2011 (27)
  2012 (14)
  2013 (17)
  2014 (23)
  2015 (18)
  2016 (15)
  2017 (7)
  2018 (8)
Dragon Gate-> (40)
European Wrestling-> (103)
FMW-> (160)
Hustle-> (109)
Japan TV-> (87)
Joshi-> (713)
Lucha Libre-> (363)
Michinoku Pro-> (107)
MMA-> (324)
NJPW-> (1353)
NOAH-> (531)
Other-> (631)
WWC-> (111)
Zero1-> (197)
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Share Product
Share via E-Mail
Share on Facebook Share on Twitter