AJPW 03/14/2021 March 14th 2021

 
$2.99
One
1. Izanagi & UTAMARO vs. Dan Tamura & Ryuiji Hijikata
2. Alejandro vs. Akira Francesco vs. Atsuki Aoyagi
3. Hokuto Omori, Koji Doi, Kuma Arashi & TAJIRI vs. Black Menso-re, Ryuki Honda, Shuji Ishikawa & Takao Omori
4. Jake Lee & Yusuke Kodama vs. Koji Iwamoto & Shotaro Ashino
5. Osamu Nishimura & Yoshitatsu vs. Hikaru Sato & Suwama
6. (AJPW Tag Championship) Kento Miyahara & Yuma Aoyagi vs. Shigehiro Irie & Zeus
7. (3/18/21-Tokyo) 1. (AJPW Gaora TV Championship-Glass Board, Barbed Wire Board, Tables, Ladders, Chairs, Alpha Date Match) Jun Kasai vs. Shuji Ishikawa

Please log in to write a review