DDT 12/05/2021 December 5th 2021 (2 Discs)

 
$5.99

1. Akito, Saki Akai & Toi Kojima vs. Kazuki Hirata, Toru Owashi & Antonio Honda
2. (DDT Iron Man Heavy Metal Championship) Akito vs. Kazuki Hirata
3. (DDT Iron Man Heavy Metal Championship) Kazuki Hirata vs. Toru Owashi
4. (Handicap Match) Danshoku Dino, Yuki Ino & Yumehito Imanari vs. Sanshiro Takagi
5. Masahiro Takanashi vs. Shunma Katsumata
6. Jun Akiyama, Naomi Yoshimura, Tetsuya ENdo, The Bodyguard & Yuji Hino vs. Chris Brookes, HARASHIMA, Kazusada Higuchi, MAO & Yuji Okabayashi
7. (DDT Universal Championship) Daisuke Sasaki vs. Soma Takao
8. (D-Ou Grand Prix 2 Finals) Konosuke Takeshita vs. Yuki Ueno


Please log in to write a review