Dragon Gate 03/25/2007 March 25th 2007 (2 Discs)

 
$5.99
 • 1. Atsushi Aoki/BxB Hulk/Dragon Kid/Anthony W. Mori vs. Kenichiro Arai/Taku Iwasa/Yuki Ono/Akira Tozawa
  2. Yasushi Kanda & Kintaro Kanemura vs. Magnitude Kishiwada & Kengo Takai
  3. Open the Brave Gate: Genki Horiguchi vs. Matt Sydal
  4. Jun Akiyama vs. Stalker Ichikawa Z
  5. Masaaki Mochizuki vs. Cyber Kong
  6. Open the Triangle Gate: CIMA/Ryo Saito/Susumu Yokosuka vs. Naruki Doi/Gamma/Masato Yoshino
  7. Open the Dream Gate: Jushin Thunder Liger vs. Don Fujii

Please log in to write a review