Dragon Gate 02/04/2022 February 4th 2022

 
$2.99

1. Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka & Yasushi Kanda vs. BIG BOSS Shimizu, Genki Horiguchi & Kzy
2. Gamma, Punch Tominaga & Yosuke Santa Maria vs. Diamante, HYO & SB KENTo (Highlights)
3. Dragon Dia & Yuki Yoshioka vs. Jacky Funky Kamei & U-T
4. Jason Lee & Kota Minoura vs. BxB Hulk & Shun Skywalker vs. Naruki Doi & Takuma Fujiwara
5. (Open the Dream gate Championship) KAI vs. Takashi Yoshida


Please log in to write a review