NJPW 02/20/2022 February 20th 2022 (2 Discs)

 
$5.99

1. El Phantasmo, Jado & Taiji Ishimori vs. Robbie Eagles, Tiger Mask & Kosei Fujita
2. DOUKI & Taichi vs. Ryohei Oiwa & Tomohiro Ishii
3. Master Wato & Ryusuke Taguchi vs. El Desperado & Yoshinobu Kanemaru
4. Great-O-Khan vs. Satoshi Kojima
5. BUSHI, Hiromu Takahashi, SANADA & Shingo Takagi vs. Togi Makabe, Tomoaki Honma, Hiroshi Tanahashi & Yuji Nagata
6. (NJPW King of Pro Wrestling CHampionship-Dog Cage Match) Minoru Suzuki vs. Toru Yano
7. (NEVER Openweight 6Man Tag Championship) EVIL, SHO & Yujiro Takahashi vs. Hirooki Goto, YOH & YOSHI-HASHI
8. (IWGP World Heavyweight CHampionship) Kazuchika Okada vs. Tetsuya Naito


Please log in to write a review