Dragon Gate 07/31/2022 July 31st 2022 (2 Discs)

 
$5.99
 • 1. BxB Hulk, Diamante, KAI & Shun Skywalker vs. Ho Ho Lun, Jacky Funky Kamei, Jason Lee & Super Shenlong
  2. Genki Horiguchi, Ryo Saito & Yasushi Kanada vs. Kanjyouro Matsuyama, Kono Mama Ichikawa & Syachihoko Machine
  3. Gurukun Mask, Ishin Ihashi, Mondai Ryu & U-T vs. Kagetora, Kenichiro Arai, Punch Tominaga & Ryu Fuda
  4. Don Fujii & Dragon Dia vs. Madoka Kikuta & Takashi Yoshida
  5. Shuji Kondo & Toru Owashi vs. Minorita & Naruki Doi
  6. (Open the Brave Gate Championship) HYO vs. SB KENTo
  7. El Hijo del Santo, Great Sasuke & Ultimo Dragon vs. Eita, NOSAWA Rongai & Super Crazy
  8. (Open the Triangle Gate Championship-Elimination Match) Masaaki Mochizuki, Mochizuki Jr & Susumu Mochizuki vs. Ben-K, Dragon Kid & YAMATO vs. BIG BOSS Shimizu, Kzy & Strong Machine J
  9. (Open the Dream Gate Championship) Yuki Yoshioka vs. Kota Minoura

Please log in to write a review