Dragon Gate 09/08/2022 September 8th 2022 (2 Discs)

 
$5.99
 • 1. Jacky Funky Kamei, Jason Lee & BIG BOSS Shimizu vs. YAMATO, Ben-K & Kagetora
  2. Takashi Yoshida vs. Ryu Fuda
  3. U-T & Strong Machine J vs. Kenichiro Arai & Yosuke Santa Maria
  4. Don Fujii, Dragon Kid & Genki Horiguchi vs. Masaaki Mochizuki, Susumu Mochizuki & Yasushi Kanda
  5. Mochizuki Jr vs. Ishin Ihashi
  6. Shuji Kondo & Madoka Kikuta vs. Kota Minoura & Minorita
  7. El Hijo del Santo, Ultimo Dragon, Yuki Yoshioka & Dragon Dia & Ho Ho Lun vs. Shun Skywalker, Diamante, BxB Hulk, KAI & HYO
  8. (Open the Dream Gate Championship #1 Contender Match) Eitz vs. KZY

Please log in to write a review