Dragon Gate 10/06/2022 October 6th 2022 (2 Discs)

 
$5.99
 • 1. Ben-K, Kota Minoura & Minorita vs. Masaaki Mochizuki, Susumu Mochizuki & Yasushi Kanda
  2. Ishin Iihashi & Mochizuki Jr vs. Kaito Nagano & Ryu Fuda
  3. Mondai Ryu, Punch Tominaga, Takashi Yoshida & Yosuke Santa Maria vs. Don Fujii, Genki Horiguchi, Kono Mama Ichikawa & Ultimo Dragon
  4. Jason Lee & Strong Machine J vs. Eita & Ho Ho Lun
  5. Diamante vs. Jacky Funky Kamei
  6. BIG BOSS Shimizu vs. BxB Hulk
  7. Kzy vs. HYO
  8. U-T vs. KAI
  9. Dragon Kid, YAMATO & Shuji Kondo vs. Dragon Dia, Yuki Yoshioka & Madoka Kikuta

Please log in to write a review