Dragon Gate 11/09/2022 November 9th 2022 (2 Discs)

 
$5.99

1. Punch Tominaga vs. Yoshiki Kato
2. KAI, HYO & ISHIN vs. U-T, Jason Lee & Strong Machine J
3. Gurukun Mask & Churaumi Saver vs. Shisa Boy & Tearun Shisa
4. Ultimo Dragon, Genki Horiguchi & Kenichiro Arai vs. Ko no Mama Ichikawa, Ryu Fuda & Ho Ho Lun
5. Don Fujii vs. Mochizuki Jr
6. YAMATO & Dragon Kid vs. Takashi Yoshida & Mondai Ryu
7. Naruki Doi & Shuji Kondo vs. Eita & Takuma Fujiwara
8. Masaaki Mochizuki, Susumu Mochizuki & Yasushi kanda vs. Yuki Yoshioka, Dragon Dia & Madoka Kikuta
9. (Elimination Match) Shun Skywalker, BxB Hulk & Diamante vs. Kzy, BIG BOSS Shimizu & Jacky Funky Kamei vs. Kota Minoura, Ben-K & Minorita


Please log in to write a review