Dragon Gate 01/12/2023 January 12th 2023 (2 Discs)

 
$5.99

1. Dragon Kid & Eita vs. Dragon Dia & Yuki Yoshioka
2. BIG BOSS Shimizu, Jason Lee & Jacky Funky Kamei vs. Genki Horiguchi, Kagetora & Ho Ho Lun
3. Susumu Mochizuki & Yasushi Kanda vs. Takashi Yoshida & Punch Tominaga
4. YAMATO, Don Fujii, Naruki Doi & Shuji Kondo vs. Minorita, Ryu Fuda, Kaito Nagano & Yoshiki Kato
5. Kzy & Strong Machine J vs. Masaaki Mochizuki & Mochizuki Jr
6. Kota Minoura, Ben-K & BxB Hulk vs. KAI, HYO & ISHIN
7. (Open the Dream Gate Championship) Yuki Yoshioka vs. Shun Skywalker


Please log in to write a review