AJPW Champions Carnival 2004 (Blu-Ray with Cover Art)

 
$9.99

Taped 4/10/04

1. Kensuke Sasaki vs. Arashi

2. Keiji Mutoh vs. Kaz Hayashi

3. Taiyo Kea vs. Takao Omori

4. Kawada vs. Araya

 

Taped 4/12

Champion Carnival - Block B: Taiyo Kea vs. Nobutaka Araya

Champion Carnival - Block A: Jamal vs. Kensuke Sasaki

Champion Carnival - Block B: Arashi vs. Keiji Muto

Champion Carnival - Block A: Takao Omori vs. Satoshi Kojima 30:00


 

Taped 4/13

Champion Carnival Block A: Kaz Hayashi vs. Jamal

Champion Carnival Block B: Satoshi Kojima vs. Nobutaka Araya

Champion Carnival Block A: Keiji Muto vs. Kensuke Sasaki 30:00


 

Taped 4/15

2. Kaz Hayashi vs. Arashi

3. Taiyo Kea vs. Satoshi Kojima

6. Keiji Mutoh vs. Jamal


 

Taped 4/17

4. Omori vs. Araya

5. Arashi vs. Jamal

6. Sasaki vs. Hayashi


 

Complete PPV taped 4/20/04

Tokyo, Yoyogi National Stadium Gym # 2:
1.Nobutaka Araya / Gran Hamada / Taichi Ishikari vs. Nobukazu Hirai / Hideki Hosaka / Ryuji Hijikata
2.Keiji Muto vs. Takao Omori (Champion Carnival Semi-Final)
3.Kensuke Sasaki vs. Satoshi Kojima (Champion Carnival Semi-Final)
4.Akira Hokuto vs. Kendo KaShin
5.Genichiro Tenryu / Koichiro Kimura vs. Tomoaki Honma / Kazushi Miyamoto
6.TAKA Michinoku / Taiyo Kea / Jamal vs. Masa Fuchi / Arashi / Kaz Hayashi (Masa Fuchi 20th Anniversary match)
7.Keiji Muto vs. Kensuke Sasaki (Champion Carnival Final)

 

 

 

 


Please log in to write a review