Dragon Gate Cutting Edge 017-020

 
$2.99

One#017 - MAY 1, 2019 - TAPED 3/7/19 - KORAKUEN HALL - TOKYO, JAPAN1. K-ness
& Masaaki Mochizuki vs. Shachihoko Boy & Stalker Ichikawa
#018 - MAY 8, 2019 - TAPED 4/10/19 - KORAKUEN HALL - TOKYO,
JAPAN1.Kagetora, KAI, U-T, YAMATO & Yosuke Santa Maria vs. Shogo Takagi,
Shuji Kondo, Takuya Sugawara, Toru Owashi & YASSHI
#019 - MAY 15, 2019 - TAPED 4/10/19 - KORAKUEN HALL - TOKYO, JAPAN1.
Strong Machine F, Strong Machine G & Strong Machine J vs. Genki Horiguchi,
Kzy & Susumu Yokosuka
#020 - MAY 22, 2019 - TAPED 4/28/19 - ACROS FUKUOKA - FUKUOKA, JAPAN1.
(Open the Twin Gate Championship) Ben-K & Big R Shimizu vs. KAI &
YAMATO


Please log in to write a review