Zero1 08/01/2021 August 1st 2021

 
$2.99
Zero1 August 1st 2021
1. Junta Matsunaga vs. Ryo Hoshino
2. (Handicap Match) Yoshizaku Yokoyama vs. Carbell Ito & Naoshi Sano
3. Shoki Kitamura & Takumi Baba vs. Genta Hiriki & Satsuki Nagano
4. Ayato Yoshida vs. Chris Vice vs. Hartley Jackson vs. Shogun Okamoto vs. Tsugutaka Sato
5. Masato Tanaka vs. Shigehiro Irie
6. Hide Kubota & Yasu Kubota vs. Fuminori Abe & Yuko Miyamoto
7. (Finals) Takuya Sugawara vs. Shinjio Otani

Please log in to write a review