Blu-Ray Combo Pack Dragon Gate 08/09/2021, 8/11/21, 8/15/21, 9/8

 
$7.99
Dragon Gate August 9th 2021
 
1. Highlights from Kobe Pro Wrestling Festival 7/31/21 & 8/1/21
2. (8/8/21-Nagoya) (Open the Brave Gate Championship) Kagetora vs. SB KENTo
3. (Open the Brave Gate Championship) SB KENTo vs. Keisuke Okuda
4, Ben-K & Naruki Doi vs. Kzy & U-T
5. Dragon Kid, Kagetora, Keisuke Okuda & YAMATO vs. HYO, KAI, Kaito Ishida & SB KENTo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dragon Gate August 11th 2021
1. Ben-K & Keisuke Okuda vs. BxB Hulk & Dia Inferno
2. Kenichiro Arai, Naruki Doi & Ryo Saito vs. Kono Mama Ichikawa, Shachihioko BOY & Yosuke Santa Maria
3. Strong Machine F, Strong Machine G & Strong Machine J vs. Funky Jacky Kamei, Genki Horiguchi & U-T
4. Kota Minoura & Shun Skywalker vs. Diamante & KAI
5. Masaaki Mochizuki, Mondai Ryu & Ultimo Dragon vs. Punch Tominaga, Takashi Yoshida & Yasushi Kanda
6. (Elimination Match) Kaito Ishida, SB KENTo & HYO vs. Jason Lee, Dragon Dia & La Estrella vs. YAMATO, Dragon Kid & Kagetora vs. KING Shimizu, Susumu Yokosuka & Kzy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dragon Gate August 15th 2021

1. Kota Minoura & Shun Skywalker vs. KING Shimizu & U-T
2. Dragon Kid, Kagetora & YAMATO vs. Genki Horiguchi, Kzy & Susumu Yokosuka
3. Undercard Highlights
4. Ben-K, YAMATO & Masaaki Mochizuki vs, BxB Hulk, KAI & SB KENTo
5. Dragon Dia, Jason Lee, Kota Minoura & Shun Skywalker vs. Diamante, Eita, HYO & Kaito Ishida
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dragon Gate September 8th 2021

1. Dragon Kid, Keisuke Okuda & Naruki Doi vs. BxB Hulk, Hyo & Kaito Ishida
2. Jason Lee & Kota Minoura vs. Kagetora & YAMATO
3. Strong Machine G, Stong Machine J & Strong Machine K vs. Genki Horiguchi, KING Shimizu & Susumu Yokosuka
4. Dragon Dia, La Estrella & Shun Skywalker vs. Dia Inferno, Diamante & Eita
5. (ELimination Match) Kota Minoura vs. Ben-K vs. KAI vs. Masaaki Mochizuki

 

 

 

 


Please log in to write a review