Blu-Ray Combo Pack NJPW 11/06/2021 & 11/29/2021

 
$7.99
NJPW November 6th 2021
1. SHO vs. Ryohei Oiwa
2. BUSHI & Hiromu Takahashi vs. Kosei Fujita & Ryusuke Taguchi
3. Aaron Henare & Great-O-Khan vs. Togi Makabe & Toru Yano
4. SANADA & Shingo Takagi vs. Satoshi Kojima & Tomoaki Honma
5. DOUKI, El Desperado, Yoshinobu Kanemaru & Zack Sabre Jr vs. Robbie Eagles, Tiger Mask, Hiroyoshi Tenzan & Master Wato
6. (Elimination Match) Hirooki Goto, Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI & Hiroshi Tanahashi vs. EVIL, KENTA, Tama Tonga, Tanga Loa & Yujiro Takahashi
 
NJPW November 29th 2021

1. Yoshinobu Kanemaru & DOUKI vs. Ryohei Oiwa & Kosei Fujita
2. Tanga Loa, Jado & Jedo vs. Togi Makabe, Tomoaki Honma & Tiger Mask
3. SANADA, Hiromu Takahashi & BUSHI vs. Yuji Nagata, Ryusuke Taguchi & Master Wato
4. (NEVER Openweight 6Man Tag Championship) Hirooki Goto, Tomohiro Ishii & YOSHI-HASHI vs. EVIL, Yujiro Takahashi & SHO
5. (NJPW King of Pro Wrestling Championship-Amateur Wrestling Match) Toru Yano vs. Great-O-Khan
6. (IWGP Jr Championship) Robbie Eagles vs. El Desperado
7. (IWGP US Championship) Hiroshi Tanahashi vs. KENTA
8. (IWGP Championship #1 Contender Match) Kazuchika Okada vs. Tama Tonga
9. (IWGP Championship) Shingo Takagi vs. Zack Sabre Jr

 


Please log in to write a review