DDT 03/21/2023 March 21st 2023 (3 Discs)

 
$7.99

1. Ilusion & Munetatsu Nakamura vs. El Unicorn & Raimu Imai
2. Yuki Ishida & Yuya Koroku vs. Kazuma Sumi & Toi Kojima
3. Keisuke Ishii & Soma Takao vs. Kazuki Hirata & Yoshihiko
4. (0-40 Championship) Mokoto Oishi vs. Gorgeous Matsuno vs. Shinichiro Kawamatsu
5. Akito, Hiroshi Yamato, Toru Owashi & Yusuke Okada vs. Danshoku Dino, Koju Takeda, Yuki Ino & Yumehito Imanari
6. Heidi Howitzer & Max the Impaler vs. Antonio Honda & Super Sasadango
7. Saki Akai vs. Masahiro Takanashi
8. HARASHIMA & Keigo Nakamura vs. Hideki Okatani & Yukio Sakaguchi
9. Takeshi Masada vs. Hikaru Machida
10. Daisuke Sasaki, KANON & MJ Paul vs. Chris Brookes, Drew Parker & Hagane Shinno
11. (DDT Extreme Championship) Jun Akiyama vs. Kotaro Suzuki
12. Konosuke Takeshita vs. Sanshiro Takagi
13. Yuki Ueno vs. Samuray del Sol
14. (DDT Universal Championship) Naruki Doi vs. Tetsuya Endo
15. (KO-D Tag Championship - Falls Count Anywhere) MAO & Shunma Katsumata vs. Kazusada Higuchi & Ryota Nakatsu
16. (KO-D Openweight Championship) Yuji Hino vs. Yukio Naya


Please log in to write a review