DDT 04/09/2023 April 9th 2023 (2 Discs)

 
$5.99

1. Yuya Koroku vs. Rukiya
2. Akito, Shinichiro Kawamatsu & Toi Kojima vs. Kazuki Hirata, Toru Owashi & Gota Ihashi
3. Hideki Okatani, Saki Akai & Yukio Sakaguchi vs. Kazusada Higuchi, Ryota Nakatsu & Yuki Ishida
4. Yuki Ueno vs. Yuni
5. Jun Akiyama, Kotaro Suzuki, Tetsuya Endo & Yusuke Okada vs. Chris Brookes, Joey Janela, Naruki Doi & Takeshi Masada
6. Danshoku Dino, Yuki Ino & Yumehito Imanari vs. Makoto Oishi, YASSHI & Yuji Hino
7. (KO-D Tag Championship) MAO & Shunma Katsumata vs. HARASHIMA & Keigo Nakamura


Please log in to write a review