AJPW 04/08/2023 April 8th 2023 (2 Discs)

 
$5.99

1. Hikaru Sato & Dan Tamura vs. Atsuki Aoyagi & Rising HAYATO vs. Naruki Doi & Naoki Tanizaki
2. (Junior Tag Battle of Glory Group Stage) Kaito Ishida & Kotaro Suzuki vs. Ryo Inoue & Oji Shiiba
3. (Block B) Rei Saito vs. Takao Omori
4. (Block A) Cyrus vs. Jun Saito
5. (Block B) Hokuto Omori vs. Shuji Ishikawa
6. (Block A) Yoshitatsu vs. T-Hawk
7. (Block B) Manabu Soya vs. Shotaro Ashino
8. (Block A) Ryuki Honda vs. Satoshi Kojima
9. (Block B) Suwama vs. Yuma Anzai
10. (Block A) Yuma Aoyagi vs. Kento Miyahara


Please log in to write a review