AJPW 04/25/2023 April 25th 2023

 
$2.99

1. Dan Tamura vs. Black Menso-re
2. (Block B) Shotaro Ashino vs. Takao Omori
3. (Block A) Cyrus vs. Yoshitatsu
4. (Block B) Suwama vs. Hokuto Omori
5. (Junior Battle of Glory Group Stage) Atsuki Aoyagi & Rising HAYATO vs. Ryo Inoue & Oji Shiiba
6. (Junior Battle of Glory Group Stage) Kaito Ishida & Kotaro Suzuki vs. Naruki Doi & Naoki Tanizaki
7. (Block A) Jun Saito vs. Yuma Aoyagi
8. (Block B) Yuma Anzai vs. Rei Saito
9. (Block A) T-Hawk vs. Ryuki Honda
10. (Block B) Shuji Ishikawa vs. Manabu Soya
11. (Block A) Satoshi Kojima vs. Kento Miyahara


Please log in to write a review