Dragon Gate 04/05/2023 April 5th 2023 (2 Discs)

 
$5.99

1. Ben-K, BxB Hulk & Minorita vs. BIG BOSS Shimizu, Jason Lee & Kzy
2. Kenichiro Arai & Punch Tominaga vs. Genki Horiguchi & Takashi Yoshida
3. Dragon Kid, Kono Mama Ichikawa & Ultimo Dragon vs. Diamante, HYO & Shun Skywalker
4. ISHI & KAI vs. Kagetora & Shuji Kondo
5. Don Fujii, Eita & Naruki Doi vs. Daiki Yanaguchi, Kaito Nagano & YAMATO
6. Jacky Funky Kamei & Strong Machine J vs. Dragon Dia & Yuki Yoshioka
7. Masaaki Mochizuki & Mochizuki Jr vs. Susumu Mochizuki & Yasushi Kanda
8. (Open the Dream Gate Championship #1 Contender Match) Madoka Kikuta vs. Kota Minoura


Please log in to write a review