DDT 05/21/2023 May 21st 2023

 
$2.99

1. Yumehito Imanari, Danshoku Dino & Yuki Ino vs. Akito, Yusuke Okada & Rukiya
2. Yukio Sakaguchi, Saki Akai, Soma Takao, Yuni & Yuki Ishida vs. Kazuki Hirata, Antonio Honda, Makoto Oishi, Toru Owashi & Kazuma Sumi
3. (Semifinal) Kazusada Higuchi vs. Yuki Ueno
4. (Semifinal) Chris Brookes vs. Jun Akiyama
5. Tetsuya Endo & Kotaro Suzuki vs. Daisuke Sasaki & MJ Paul
6. Yuji Hino, Sanshiro Takagi, HARASHIMA & Naruki Doi vs. MAO, Toi Kojima, Yuya Koroku & Takeshi Masada
7. (DDT Extreme Championship-Piercing Death Match) Shunma Katsumata vs. Hideki Okatani
8. (King of DDT Finals) Chris Brookes vs. Kazusada Higuchi


Please log in to write a review