NJPW 06/10/2023 June 10th 2023 (2 Discs)

 
$5.99

1. Kosei Fujita vs. Yuto Nakashima
2. Togi Makabe & Tomoaki Honma vs. Oleg Boltin & Oskar Leube
3. Toru Yano, YOH, YOSHI-HASHI & Ryusuke Taguchi vs. Dick Togo, EVIL, SHO & Yujiro Takahashi
4. Aaron Henare, Francesco Akira & TJP vs. Clark Connors, Drilla Moloney & Gedo
5. Alex Coughlin & Gabe Kidd vs. Hirooki Goto & Ryohei Oiwa
6. Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii, Hiroshi Tanahashi & Master Wato vs. El Desperado, Ren Narita, Shota Umino & Tiger Mask
7. BUSHI, Hiromu Takahashi, Shingo Takagi, Tetsuya Naito & Yota Tsuji vs. DOUKI, SANADA, Taichi, TAKA Michinoku & Yoshinobu Kanemaru


Please log in to write a review