Dragon Gate 06/01/2023 June 1st 2023 (2 Discs)

 
$5.99

1. Kota Minoura &inrita vs. Eita & La Estella
2. Jason Le, U-T&Jacky Funky Kamei vs. Genki Horiguchi, Shachihoko BOY & Kagetora
3. Diamane, KAI, HYO & ISHIN vs. Don Fujii, Punch Tominaga, Ryu Fuda & Daiki Yanagiuchi
4. Ben-K & BxB Hulkvs. Kzy & BIG BOSS Shimizu
5. Shun Skyalker vs. Strong Machine J
6. YAAO, Dragon Kid &Naruki Doi vs. Madoka Kikiuta, YUki Yoshioka &Dragon Dia


Please log in to write a review