AJPW 05/29/2023 May 29th 2023 (2 Discs)

 
$5.99

1. Kosei Fujita, Oleg Boltin & Ryohei Oiwa vs. Dan Tamura, Hikaru Sato & Ryo Inoue
2. Oji Shiiba, Rising HAYATO, Satoshi Kojima & Yoshitatsu vs. Black Menso-re, Kotaro Suzuki, Mitsuya Nagai & Toru Yano
3. Oskar Leube, Ren Ayabe & Shuji Ishikawa vs. Jun Saito, KONO & Toshizu
4. Yuma Anzai vs. Ryuki Honda
5. Kento Miyahara & Yuma Aoyagi vs. Hokuto Omori & Minoru Suzuki
6. (AJPW World Jr Championship) Naruki Doi vs. Atsuki Aoyagi
7. (AJPW World Tag CHampionship) Kenouh & Manabu Soya vs. Rei Saito & Suwama
8. (Triple Crown Championship) Yuji Nagata vs. T-Hawk


Please log in to write a review