AJPW 09/08/2023 September 8th 2023 (2 Discs)

 
$5.99

1. Yoshitatsu vs. Black Menso-re
2. Naoki Tanizaki, Hokuto Omori & Naruki Doi vs. Keiichi Sato, Kotaro Suzuki & MAZADA
3. (DDT Ironman Heavymetal Championship) Naruki Doi vs. Naoki Tanizaki
4. Kaz Hayashi, Ryuji Hijikata & Masanobu Fuchi vs. Masao Inoue, Osamu Nishimura & Mitsuya Nagai
5. Shigehiro Irie, El Lindamin, T-Hawk & Junjie vs. Ryo Inoue, Takuya Nomura, Kouji Iwamoto & Fuminori Abe
6. Jun Akiyama, Sanshiro Takagi & Yusuke Okada vs. Dan Tamura, Hikaru Sato & Suwama
7. Saori Anou & KAIRI vs. Unagi Sayaka & Sareee
8. Rising HAYATO, Yuma Aoyagi & Atsuki Aoyagi vs. Yusuke Kodama, Masato Hanabatake & Ryuki Honda
9. Rei Saito & Jun Saito vs. Shuji Ishikawa & Ren Ayabe
10. Kento Miyahara vs. Yuma Anzai


Please log in to write a review