AJPW 08/06/2023 August 6th 2023 (2 Discs)

 
$5.99

5. Chihiro Hashimoto, Yuu & Shuji Ishikawa vs. Ayame Sasamura, Maya Yukihi & Taishi Takizawa
6. (Tornado Bunkhouse Megaton Current Blast Death Match) Astsuhi Onita, Hikaru Sato & Miss Mongol vs. SAKI, Unagi Sayaka & Yoshitatsu
7. Ryuki Honda & Yuji Nagata vs. Jun Saito & Rei Saito
8. Kento Miyahara vs. Ayato Yoshida
9. (AJPW World Jr Championship #1 Contender Match) Rising HAYATO vs. Atsuki Aoyagi
10. (Triple Crown Championship) Yuma Aoyagi vs. Suwama


Please log in to write a review