DDT 08/27/2023 August 27th 2023 (2 Discs)

 
$5.99

1. (No Touch Rules) Minoru Fujita, KANON & MJ Paul vs. Yuji Hino, Makaoto Oishi & Rukiya
2. (Saki Akai Photo Book Gracia Infomercial Match) Akai Akai Photo Book Gracia vs. Kazuki Hirata & Antonio Honda
3. Saki Akai vs. Danshoku Dino
4. Kazusada Higuchi, Hideki Okatani & Takeshi Masada vs. Yukio Naya, Yusuke Okada & Yuya Koroku
5. HARASHIMA, Yasu Urano & Ken Ohka vs. Daisuke Sekimoto, Sanshiro Takagi & Yukio Sakaguchi
6. Daisuke Sasaki vs. Toi Kojima
7. Chris Brookes & Yuki Ueno vs. Shigehiro Irie & Jun Akiyama


Please log in to write a review