Dragon Gate 09/07/2023 September 7th 2023 (2 Discs)

 
$5.99

1. Kzy & Strong Machine J vs. BxB Hulk & Kota Minoura
2. Jacky Funky Kamei, Jason Lee & U-T vs. Kagetora, Punch Tominaga & Ultimo Dragon
3. Don Fujii vs. Kono Mama Ichikawa vs. Masaaki Mochizuki
4. HYO, ISHIN & KAI vs. Daiki Yanagiuchi, Ryu Fuda & Shuji Kondo
5. Eita, Naruki Doi & Takashi Yoshida vs. Mochizuki Jr, Susumu Mochizuki & Yasushi Kanda
6. BIG BOSS Shimizu vs. Ben-K
7. Dragon Kid, Takuma Nishikawa & YAMATO vs. Dragon Dia, Madoka Kikuta & Yuki Yoshioka


Please log in to write a review