AJPW 09/03/2023 September 3rd 2023 (2 Discs)

 
$5.99

1. Dan Tamura, Hikaru Sato & Ren Ayabe vs. Ryo Inoue, Takanori Ito & Takao Omori
2. Chihiro Hashimoto, Millie McKenzie & Yurika Oka vs. Aoi, Lena Kross & MICHIKO
3. Yoshitatsu vs. Super Sasadango Machine
4. (AJPW TV 6-Man/KO-D 6Man Tag CHampionship) Hideki Okatani, Saki Akai & Yukio Sakaguchi vs. ATM, Black Menso-re & DASH Chisako
5. (Current Blast Death Match) Shuji Ishikawa, Suwama & Atsushi Onita vs. Jun Saito, Rei Saito & Black Tiger
6. Ryuki Honda vs. Atsuki Aoyagi
7. Kento Miyahara vs. Hokuto Omori
8. Hiromu Takahashi vs. Rising HAYATO
9. (Triple Crown Championship) Yuma Aoyagi vs. Satoshi Kojima


Please log in to write a review