AJPW 09/23/2023 September 23rd 2023

 
$2.99

1. Yoshitatsu & Osamu Nishimura vs. Black Menso-re & Ren Ayabe
2. T-Hawk, Kaz Hayashi & Jack Cartwheel vs. Jun Saito, Rei Saito & Toshizo
3. Hideki Suzuki & Koji Iwamoto vs. Shuji Ishikawa & Yuma Anzai
4. Minoru Suzuki, Naruki Doi & Hokuto Omori vs. Kento Miyahara, Atsuki Aoyagi & Rising HAYATO
5. Suwama, Dan Tamura & Ryo Inoue vs. Yukio Naya, Rukiya & Yuya Koroku
6. (AJPW Junior CHampionship) El Lindamin vs. Hikaru Sato
7. (AJPW Triple Crown Championship) Yuma Aoyagi vs. Ryuki Honda


Please log in to write a review