AJPW 10/21/2023 October 21st 2023 (2 Discs)

 
$5.99

1. Atsuki Aoyagi & Rising HAYATO vs. Takao Omori & Yoshitatsu
2. Dan Tamura vs. Shiny Aoki
3. HARASHIMA, Sanshiro Takagi & Yukio Naya vs. Black Menso-re, Ren Ayabe & Shuji Ishikawa
4. Hokuto Omori, Minoru Suzuki & Naruki Doi vs. Hideki Suzuki, Koji Iwamoto & Ryo Inoue
5. (AJPW 6Man Tag Championship) Hideki Okatani, Saki Akai & Yukio Sakaguchi vs. Maya Yukihi, Mayumi Ozaki & Suwama
6. Jun Saito & Rei Saito vs. Ryuki Honda & Yuma Anzai
7. (Triple Crown Championship) Yuma Aoyagi vs. Kento Miyahara


Please log in to write a review