Best of Masato Tanaka (Blu-Ray With Cover Art)

 
$9.99
Masato Tanaka, Kintaro Kanemura, & BADBOY Hido vs Jushin Thunder Liger, Gedo, & Jado (NJPW 2006-01-04)
Masato Tanaka, Tatsuhito Takaiwa, Yukata Yoshie, & Katsushi Takemura vs Koji Kanemoto, Ryusuke Taguchi, Takashi Iizuka, & Tiger Mask IV (NJPW 2008-01-04)
Masato Tanaka vs Yuji Nagata (NJPW 2009-01-04)
Masato Tanaka vs Hirooki Goto (NJPW 2010-05-03)
Masato Tanaka, Yujiro Takahashi, & Tetsuya Naito vs Hiroyoshi Tenzan, Wataru Inoue, & King Fale (NJPW 2011-03-20)
Masato Tanaka, Yujiro Takahashi, & Tetsuya Naito vs Hiroyoshi Tenzan, Wataru Inoue, & King Fale (NJPW 2011-04-03)
Masato Tanaka, Toru Yano, Takashi Iizuka, & Yujiro Takahashi vs Hiroyoshi Tenzan, Wataru Inoue, King Fale, & Kyosuke Mikami (NJPW 2011-06-10)
Masato Tanaka, Takashi Iizuka, & Tomohiro Ishii vs Yuji Nagata, Hiroyoshi Tenzan, & Wataru Inoue (NJPW 2011-06-18)
Masato Tanaka, Yujiro Takahashi, & Hector Garza vs Jushin Thunder Liger, Kyosuke Mikami, & Hiromu Takahashi (NJPW 2011-07-08)
Masato Tanaka, Yujiro Takahashi, & Dick Togo vs Yuji Nagata, Tiger Mask IV, & Takaaki Watanabe (NJPW 2011-07-15)
Masato Tanaka, Yujiro Takahashi, & Dick Togo vs Hirooki Goto, Prince Devitt, & Ryusuke Taguchi (NJPW 2011-07-15)
Masato Tanaka, Shinsuke Nakamura, & Yujiro Takahashi vs Hirooki Goto, MVP, & Tetsuya Naito (NJPW 2011-09-11)
Masato Tanaka vs Katsumi Usuda (Zero1 2002-05-19)
Masato Tanaka, Munenori Sawa, & Hayato Jr Fujita vs Dick Togo, Ikuto Hidaka, & FUNAKI (Zero1 2011-06-25)
Masato Tanaka & Shinjiro Otani vs Akebono & Daisuke Sekimoto (Zero1 2011-07-11)
Masato Tanaka vs Atsushi Sawada (Zero1 2011-08-02)
Masato Tanaka vs Daisuke Sekimoto (Zero1 2011-08-09)
Masato Tanaka & Zeus vs Ryouji Sai & Kenta Kakinuma (Zero1 2011-08-27)
Masato Tanaka vs Necro Butcher (Zero1 2011-09-17)
Masato Tanaka, Ryuji Sai, & Super Crazy vs Otani, Akebono, & Ikuto Hidaka (Zero1 2011-10-02)

Please log in to write a review