BJPW 11/15/2023 November 15th 2023

 
$2.99

1. Kankuro Hoshino & Yuko Miyamoto vs. Kota Sekifuda & Tatsuhiko Yoshino
2. Ryota Hama, Yasufumi Nakanoue & Yuya Aoki vs. Daichi Hashimoto, Daisuke Sekimoto & Kazuki Hashimoto
3. (Deadly Weapons Death Match) Abdullah Kobayashi, Daiju Wakamatsu & Ryuji Ito vs. Masasgi Takeda, Takumi Tsukamoto & Masaya Takahashi
4. (Barbed WIre Board Death Match) Casanova Valentine vs. Hideyoshi Kamitani
5. Daimonji So, Ender Kara & Tempesta vs. Fuminori Abe, Takuya Nomura & Kazumasa Yoshida
6. (BJW Junior Championship) Kaji Tomato vs. Leyton Buzzard
7. (BJW Junior Championship #1 Contender Match) Ender Kara vs. Tatsuhiko Yoshino
8. (BJW Death Match CHampionship-Lighttubes & Scaffold Death Match) Yuki Ishikawa vs. Kazumi Kikuta


Please log in to write a review