AJPW 11/12/2023 November 12th 2023 (2 Discs)

 
$5.99

1. (Junior Battle of Glory) Atsuki Aoyagi vs. Naruki Doi
2. (RWTL) Jun Saito & Rei Saito vs. Kuroshio TOKYO Japan & Seigo Tachibana
3. Ryuki Honda & Yuma Anzai vs. Osamu Nishimura & Ryo Inoue
4. (Junior Battle of Glory) Fuminori Abe vs. Dan Tamura
5. Junior Battle of Glory) Rising HAYATO vs. Hikaru Sato
6. (RWTL) Cyrus & Ryan Davidson vs. Shuji Ishikawa & Ren Ayabe
7. (RWTL) Katsuhiko Nakajima & Hokuto Omori vs. Suwama & Hideki Suzuki
8. (RWTL) Hayato Tamura & El Galeno del Mal vs. Kento Miyahara & Yuma Aoyagi


Please log in to write a review