Dragon Gate 12/05/2023 December 5th 2023 (2 Discs)

 
$5.99

1. Naruki Doi & YAMATO vs. Madoka Kikuta & Ryoya Tanaka
2. Genki Horiguchi, Mondai Ryu & Punch Tominaga vs. Daiki Yanagiuchi, Ho Ho Lun & Kenichiro Arai
3. Ben-K & Kota Minoura vs. Kagetora & Shuji Kondo
4. Masaaki Mochizuki, Susumu Mochizuki & Yasushi Kanda vs. BIG BOSS Shimizu, Jason Lee & U-T
5. Luis Mante vs. KAI
6. Jacky Funky Kameim KZY & VIENTO vs. Shun Skywalker, Yoshiki Kato & Demus
7. Dragon Dia & Yuki Yoshioka vs. Dragon Kid & Eita
8. (Open the Brave Gate Championship) ISHIN vs. HYO


Please log in to write a review